Pirotechnika sceniczna

Ciche widowiska bez huku

Ogniste napisy

Płonące cyfry/litery/loga

Fajerwerki na wodzie

Ładunki strzelające nad taflą

Dzienna pirotechnika

Prezentacje przy świetle dziennym

Regulamin i warunki dokonywania zakupów w sklepie on-line

1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem sklep.fajerwerkowo.pl prowadzony przez 'Fajerwerkowo' z siedzibą w Przezmierowie przy al. Wysogotowskiej 9, 62-081 Przezmierowo, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem sklep.fajerwerkowo.pl.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym sklep.fajerwerkowo.pl
2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
2.3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie Sklep.Fajerwerkowo.pl w zakładce "Regulamin zakupów".
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a firmą "Fajerwerkowo".
2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
2.6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów na terenie Polski i krajów UE (wybrane produkty).

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem Sklep.Fajerwerkowo.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Oferowane produkty w sklepie internetowym dostępne są także w sklepie stacjonarnym firmy "Fajerwerkowo".
3.2. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.3. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez "Fajerwerkowo".
3.4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.
3.5. Sklep Internetowy Sklep.Fajerwerkowo.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.6. Ceny podawane w Sklepie Internetowym Sklep.Fajerwerkowo.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3.7. "Fajerwerkowo" prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży. 
3.8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

a) poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym) lub kartą płatniczą – za pomocą sprawdzonych i bezpiecznych systemów płatności elektronicznej Dotpay.pl. Po wybraniu określonej formy płatności Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę internetową obsługującą wybraną formę płatności, a po zakończeniu procedur z powrotem na stronę sklep.fajerwerkowo.pl. Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Klientem a Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych i nie są nam udostępniane. Znane są tylko bankowi rozliczającemu Państwa transakcje. 

b) gotówką – płatność przy odbiorze do rąk pracownika firmy spedycyjnej lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

4.2. Szczegóły wykaz dostępnych metod rozliczenia znajduje się w zakładce "Płatności".

5. REKLAMACJE

5.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się kontakt z obsługą sklepu pod nr tel: +48 600 332 883 lub mailowo sklep@fajerwerkowo.pl. Przede wszystkim dotyczy to uszkodzeń mających wpływ na właściwości techniczne produktu.
5.2. Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia i opis wady towaru. 
5.3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o w/w. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
5.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.
5.6. Zwracamy uwagę, że niektóre artykuły oferowane w sklepie mogą różnić się wzornictwem opakowania od zdjęć przedstawionych w sklepie. Nie wpływa to jednak na cechy i właściwości produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres email: sklep@fajerwerkowo.pl.
7.2. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
7.3. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

8. OCHRONA DANYCH


9.1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
9.2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
9.3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego sklep.fajerwerkowo.pl. Każdy Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. Firma FAJERWERKOWO zastrzega sobie prawo do:
- wolnorynkowej zmiany cenw ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,
- zmiany oferty Sklepu Internetowego,
- w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

10.2. Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Powiatowego (Miejskiego ) Rzeczika Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź skorzystać z platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
10.3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.


Do góry